juni 2010

De krijgskunst die in het Chen dorp werd beoefend

De band met Sung Tai Zhu Quan

Tang Hao was de eerste auteur die verkondigde dat Chen Wang Ting taijiquan ontwierp door 29 van de 32 posities van Generaal Qi Ji Guang te verwerken in een eigen stijl. We hebben in het vorige hoofdstuk al vastgesteld dat Gu verkeerd was in zijn theorie over de oorsprong van taijiquan. In dit deel zullen we zien hoe de 32 posities van Generaal Qi wel degelijk aan de basis kunnen liggen van de Chen stijl.

De ontwikkeling van de Chen stijl

De Kanonslag Stijl van de Chen Familie (Pao chui)

De Chen familie assimileerde alle stijlen die ze beoefenden en creëerden hun eigen versie van de belangrijkste van één ervan, de Kanonslag Stijl, die zelf werd afgeleid van de oorspronkelijke Shaolin Kanon Vuist. Sung Tai Zhu Chang Chuan was er ook een belangrijke component van en er waren ook elementen van Shaolin Rode Vuist in opgenomen. Het resultaat was vijf routines van de Chen Familie Kanonslag Stijl en één routine Kort Slaan (duan da). Het instructielied vermeldt dat de stijl 108 posities kent. Er is veel verwarring rond de inhoud van dit lied, maar nader onderzoek leidt ons tot de conclusie dat de correcte titel moet zijn: Volledige Instructie over Kanon Vuist en we vinden dit alleen in het latere Liang Yi Tang Ben handboek. Wanneer het Wen Xiu Tang Ben handboek over de Chen familiestijl werd geschreven, werd reeds opgemerkt dat de tweede en derde routine verloren zijn. 

De ontwikkeling van de Yang stijl

Taijiquan werd een opgemerkte krijgskunst, dankzij de bekwaamheid en de lessen van de stichter van de Yang stijl, Yang Lu Chan. Het komt grotendeels door de inspanningen van drie generaties van de Yang familie dat vandaag zoveel mensen, verspreid over de gehele wereld taijiquan beoefenen. The Yang stijl ligt ook aan de oorsprong van drie andere belangrijke stijlen. De taiji-gemeenschap is werkelijk veel verschuldigd aan de Yangs.

De ontwikkeling van de Wu Yu Xiang stijl

De stichter van deze stijl was Wu Yu Xiang (1812-1880) net als de stichter van de Yang Stijl, Yang Lu Chan, afkomstig uit Yong Nian. Wu Yu Xiang had twee broers, Wu Deng Qing (1800-1884) en Wu Ru Qing, die allebei een officiële functie bekleden onder het Qing regime. Wu Deng Qing was de magistraat van de regio Wu Yang in de provincie Henan, en Wu Ru Qing was er secretaris in de afdeling strafzaken tijdens het beheer van zijn broer. De drie broers hadden zeer grote interesse voor de krijgskunsten. Van hun vader kregen zij een goede basis mee in Shaolin Hong Boksen.

De ontwikkeling van de Sun stijl

Sun stijl taijiquan werd ontwikkeld door de bekende krijgskunstenaar Sun Lu Tang (1861-1932), ook gekend onder de naam Sun Fu Quan. Het bevat de essentie van zijn ervaring en kennis als krijgskunstexpert. Sun kende ook Bagua (Pa Kua) en Xingyi (Hsing-I) waarvan hij de technieken leerde bij beroemde meesters. Hij was reeds zeer bedreven in deze krijgskunsten toen hij taijiquan begon te leren. Op het einde van zijn leven onderwees hij enkel nog taijiquan, de krijgskunst die zijn voorkeur wegdroeg.

De kernteksten

Bij Taijiquan is de mondelinge overlevering steeds zeer belangrijk geweest. Het weinige dat in de 18e en 19e eeuw aan papier werd toevertrouwd bestond vaak uit teksten in liedvorm, cryptisch en met zeer geconcentreerde inhoud. Vanuit de orale traditie is dit te begrijpen. Deze teksten dienden enkel als geheugensteun en aanvulling op wat de meester onderwees. Daarnaast is het traditionele klassieke Chinees een vrij compacte taal, waar verwijzingen naar klassieke teksten, e.d. bepalend kunnen zijn voor de inhoud.

Essay over Taijiquan (Taijiquan Jing)

Eenmaal in beweging ben je licht in lichaam en geest. Alles moet met elkaar verbonden zijn.

Alles moet één zijn, alle delen van je lichaam en je geest bewegen samen als één geheel, met perfecte coördinatie en synchronisatie. Taijiquan gaat niet over het bewegen van één arm of één been. Wanneer iets beweegt, beweegt alles. Bij het lopen van de vorm gebruik je geen brute kracht, maak je geen bruuske bewegingen. Alles is soepel en licht en je streeft naar één continue stroom van qi.

Pagina's