Yangstijl taijijian 51-vorm

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

De 51-vorm is de traditionele zwaardvorm (jian) van de Yang-stijl. Soms wordt de posities anders geteld en spreekt men over de 56-vorm, maar dit is in feite dezelfde routine.

Ik leerde de 51 taijijian van mijn leraar Zhao Youbin in Xi'an. Zhao Youbin is de 3-de generatie in de lijn van Yang Chengfu (na zijn vader Zhao Bin). Een uitgebreid artikel over de Zhao's vind je in dit nummer van TQT: http://www.taiji.be/node/312

 

Lijst van de posities

Dit is een lijst met de traditionele namen voor de taijijian posities. Deze namen verwijzen vaak naar verhalen, legendes en weetjes uit de traditionele Chinese cultuur en de juiste verwijzing is niet altijd te achterhalen. Opvallend is ook dat de zwaardtechnieken en ook de benamingen van deze traditionele routine niet exclusief zijn voor de Yang-stijl, er zijn grote gelijkenissen met de Chen-stijl zwaardvorm. De namen voor de posities worden ook vaak gebruikt in andere contexten, zo vinden wij een aantal namen terug in de qigong routines van Zhang Guangde.

In mijn vertaling probeer ik zo getrouw mogelijk het beeld weer te geven dat de Chinese namen oproepen. Vaak is dit een poëtisch beeld dat niet veel meer te maken heeft met de functie en vorm van de positie. In moderne taijijian werden de traditionele namen dan ook vervangen door moderne beschrijvingen van de positie zelf met de nadruk op de gebruikte technieken. Deze toevoeging bestaat ook voor deze 51-vorm en ik vul dit later wellicht aan. 

Positie Naam Chinese naam Pinyin transcriptie
Eerste sectie
- Klaar staan 预备式 yù bèi shì
1 Drie ringen rond de maan 三环套月 sān huán tào yuè
2 De Grote Beer (Het grote Kuixing beeld) 大魁星 dà kuí xīng
3 De zwaluw scheert over het water 燕子抄水 yàn zǐ chāo shuǐ
4 Links en rechts blokkeren en vegen 左右边拦扫 zuǒ yòu biān lán sǎo
5 De kleine beer (Het kleine Kuixing beeld) 小魁星 xiǎo kuí xīng
6 De zwaluw vliegt zijn nest in 燕子入巢 yàn zǐ rù cháo
7 De lichtvoetige kat vangt een muis 灵猫捕鼠 líng māo bǔ shǔ
8 De feniks verheft het hoofd 凤凰抬头 fèng huáng tái tóu
9 De wesp vliegt haar nest in 黄蜂入洞 huáng fēng rù dòng
10 De feniks slaat zijn rechtervleugel uit 凤凰右展翅 fèng huáng yòu zhǎn chì
11 De Kleine Beer (Het kleine Kuixing beeld) 小魁星 xiǎo kuí xīng
12 De feniks slaat zijn linkervleugel uit 凤凰左展翅 fèng huáng zuǒ zhǎn chì
13 Wacht en vis positie 等鱼式 děng yú shì
14 De draak stapt links en rechts 左右龙行 zuǒ yòu lóng xíng
Tweede sectie
15 Een vogel vliegt het bos in 宿鸟投林 sù niǎo tóu lín
16 De zwarte draak zwaait met zijn staart 乌龙摆尾 wū lóng bǎi wěi
17 De groene draak rijst op uit het water 青龙出水 qīng lóng chū shuǐ
18 De wind ruist tussen de lotusbladeren 风卷荷叶 fēng juàn hé yè
19 De leeuw schudt het hoofd naar links en rechts 左右狮子摇头 zuǒ yòu shī zǐ yáo tóu
20 Tijger bedekt zijn kop 虎抱头 hǔ bào tóu
21 Het wilde paard springt over de beek 野马跳涧 yě mǎ tiào jiàn
22 Het paard in toom houden 勒马式 lè mǎ shì
23 De kompasnaald 指南针 zhǐ nán zhēn
24 Links en rechts stof doen opwaaien 左右迎风掸尘 zuǒ yòu yíng fēng dǎn chén
25 Volg de stroom en duw de boot af 顺水推舟 shùn shuǐ tuī zhōu
26 Een vallende ster schiet voorbij de maan 流星赶月 liú xīng gǎn yuè
27 Het hemelpaard vliegt over de waterval 天马飞瀑 tiān mǎ fēi pù
28 Hef het gordijn omhoog 挑帘式 tiāo lián shì
29 Wiel aan de wagen, links en rechts 左右车轮 zuǒ yòu chē lún
30 De zwaluw heeft modder in de bek 燕子衔泥 yàn zǐ xián ní
31 De grote Vogel Peng slaat de vleugels uit 大鹏展翅 dà péng zhǎn chì
32 De maan opvissen vanop de zeebodem 海底捞月 hǎi dǐ lāo yuè
33 De maan omhelzen 怀中抱月 huái zhōng bào yuè
34 Zoeken ergens op de bodem van de zee 哪咤探海 nǎ zhà tàn hǎi
35 De neushoorn kijkt naar de maan 犀牛望月 xī niú wàng yuè
36 Schiet de wilde ganzen neer 射雁式 shè yàn shì
37 De groene draak toont zijn klauwen 青龙现爪 qīng lóng xiàn zhuǎ
38 De feniks slaat zijn vleugels uit 凤凰双展翅 fèng huáng shuāng zhǎn chì
39 Links en rechts stappen en afblokken 左右跨拦 zuǒ yòu kuà lán
40 Schiet de ganzen neer 射雁式 shè yàn shì
41 De witte aap biedt vruchten aan 白猿献果 bái yuán xiàn guǒ
42 Bloemen dwarrelen links en rechts neer 左右落花 zuǒ yòu luò huā
43 Het mooie wevende meisje 玉女穿梭 yù nǚ chuān suō
44 De witte tijger zwaait zijn staart heen en weer 白虎搅尾 bái hǔ jiǎo wěi
45 Een vis springt over de drakenpoort 鱼跳龙门 yú tiào lóng mén
46 De zwarte draak draait zich rond een paal 左右乌龙绞柱 zuǒ yòu wū lóng jiǎo zhù
47 De Onsterfelijke wijst ons de weg 仙人指路 xiān rén zhǐ lù
48 De geur van wierook stijgt op naar de hemel 朝天一柱香 zhāo tiān yī zhù xiāng
49 De wind ruist tussen de pruimenbloesems 风扫梅花 fēng sǎo méi huā
50 De ivoren tablet positie 牙笏式 yá hù shì
51 Neem het zwaard en keer terug naar de oorsprong 抱剑归原 bào jiàn guī yuán