De ontwikkeling van de Sun stijl

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Sun stijl taijiquan werd ontwikkeld door de bekende krijgskunstenaar Sun Lu Tang (1861-1932), ook gekend onder de naam Sun Fu Quan. Het bevat de essentie van zijn ervaring en kennis als krijgskunstexpert. Sun kende ook Bagua (Pa Kua) en Xingyi (Hsing-I) waarvan hij de technieken leerde bij beroemde meesters. Hij was reeds zeer bedreven in deze krijgskunsten toen hij taijiquan begon te leren. Op het einde van zijn leven onderwees hij enkel nog taijiquan, de krijgskunst die zijn voorkeur wegdroeg.

Van de vijf belangrijkste taijiquan stijlen is de Sun stijl de jongste. Door zijn reputatie als krijgskunstenaar was Sun een zeer gezochte meester, maar hij leerde zijn kunst nooit aan om geweld te promoten, maar wel met aandacht voor vrede en gezondheid. Zijn vorm bevatte bepaalde sleutelelementen van Bagua en Xingyi maar deze werden binnen het kader en de theorie van taijiquan geïntegreerd.

De leraar van Sun Lu Tang was de bekende meester Hao Wei Chen (1849-1920) en bijgevolg vinden we in zijn vorm vele karakteristieken va Hao's vorm terug, zoals de hoge posities en de nadruk op het openen en sluiten. Omdat er ook veel nadruk wordt gelegd op beweeglijke stappen, wordt de Sun stijl vaak de korte actieve stap vorm genoemd.

Om de Sun stijl goed te begrijpen, moeten we de krijgskunsten die Sun Lu Tang studeerde en waarvoor hij beroemd was, aan een onderzoek onderwerpen. Alhoewel Sun Lu Tang tot onze recente geschiedenis behoort, zijn er al heel wat legenden over hem. Gelukkig is zijn dochter Sun Jian Yun er nog om ons authentieke elementen uit het leven van haar vader te geven. Een dagboek, waarin Sun Lu Tang zijn ervaringen neerschreef, werd gestolen. Dit was ongetwijfeld een groot verlies voor de krijgskunst, maar misschien duikt het op een dag weer op zodat de wijsheden van een groot krijgskunstenaar met iedereen kunnen gedeeld worden.

Dankzij de inspanningen van de familie van Sun Lu Tang en van zijn leerlingen, is de Sun stijl vrij bekend en wordt hij in vele landen beoefend. Doordat er in China meer persoonlijk vrijheden mogelijk zijn, heeft Sun Jian Yun, zijn dochter, vele enthousiaste beoefenaars uit het buitenland kunnen ontmoeten en dit heeft de Sun stijl een bijkomend élan gegeven.

De persoon van Sun Lu Tang

Sun Lu Tang werd arm geboren en beschikte niet over een sterke gezondheid. Alhoewel zijn vader een arme boer was, verkocht hij zoveel mogelijk van zijn gewassen om te kunnen betalen voor de opvoeding van zijn zoon. Sun was een zeer intelligente jongen en maakte grote vooruitgang in zijn studies. Spijtig genoeg kon hij slechts een paar jaar naar school. Door een mislukte oogst kon zijn vader zich studies niet meer veroorloven. Daarenboven moest hij ook nog belastingen betalen en daardoor was hij verplicht alles te verkopen wat hij bezat. Tot overmaat van ramp stierf hij enige tijd later.

Sun en zijn moeder waren zo arm dat er maar één uitweg overbleef : ze smeekte een rijke man Sun als knecht in dienst te nemen, zodat hij tenminste voldoende te eten zou hebben. De man zag dat Sun tenger en zwak was, en daarom was hij slechts bereid hem kost en inwoon te geven, maar geen loon. De zoon van de rijke man was een bullebak en hij sloeg Sun elke keer dat hij daartoe de kans kreeg. Omwille van zijn moeder, onderging Sun deze harde behandeling en hij werkte hard voor zijn kost.

Later leerde hij krijgskunsten bij een plaatselijke leraar, die een externe stijl onderwees. In het begin wilde Sun een krijgskunst leren omdat hij niet langer door de zoon van zijn rijke baas gepest wilde worden. Hij ontwikkelde echter vrij vlug een echte liefde voor de krijgskunst. Hij was vlug van aanpakken en zijn meester leerde hem snel. Een tijd daarna kwetste hij echter iemand uit het huishouden van zijn rijke baas omdat deze geprobeerd had hem te slaan. Hij werd op staande voet ontslagen en keerde terug bij zijn moeder.

Eens terug had hij nog enkel belangstelling voor krijgskunst. Hij had geen werk maar hij oefende elke dag. Om zijn moeder niet tot last te zijn at hij vaak wilde planten die hij in de omgeving vond. Maar de toestand werd zo slecht dat hij besloot zelfmoord te plegen om zijn moeder niet langer tot last te zijn. Gelukkig voor ons, waren twee mannen getuige van zijn poging om zich te verhangen. Ze sneden hem los en brachten hem terug bij zijn moeder. De mannen overtuigden hem ervan dat de zaken nooit zo slecht konden gaan dat je er zelfmoord moest voor plegen. Ze gaven hem wat geld en vertrokken.

Sun en zijn moeder gebruikten het geld om hem naar zijn oom te laten reizen. Deze had een kalligrafiezaak en Sun zou er helpen. Zijn oom was een vriendelijke man en hij zou Sun niet alleen kost en inwoon geven, maar hem ook betalen voor zijn werk. Via zijn oom kwam hij in contact met zijn eerste meester in interne krijgskunsten, hij leerde Xingyi Quan. Later zou hij zijn intrek nemen bij zijn meester en voltijds trainen. Om nog meer vorderingen te maken leerde hij daarna ook Bagua bij de beroemde meester Cheng T'ing Hua. Gedurende deze jaren bleef Sun vol respect voor zijn moeder en hij zorgde ervoor dat ze goed verzorgd werd. Zijn liefde en respect voor zijn moeder waren zo groot dat hij toen ze overleden en begraven was, bij het bezoeken van haar graf, om de vijf passen bleef staan om te buigen.

Sun onderwees op vele plaatsen en door zijn kennis werd hij een beroemde meester. Hij verbond aan de krijgskunst een hoge moraliteit en was tegen het gebruik van geweld. Hij weigerde zelfs leerlingen die krijgskunsten alleen wilden leren om te kunnen vechten. Hij heeft ooit gezegd dat indien iemand wou leren vechten, hij een geweer moest gebruiken.

Nog later leerde Sun Hao Wei Chen kennen, de beroemde Wu Yu Xiang stijl meester, en hij leerde van hem taijiquan. Sun integreerde Bagua en Xingyi in zijn taiji en ontwikkelde zo zijn eigen stijl. Hij schreef ook boeken over de interne krijgskunsten die hij beoefende en deze werken worden ook vandaag nog als belangrijk beschouwd.

Er doen vele legendarische verhalen de ronde over Sun. Maar zijn dochter, Sun Jian Yun, waarschuwt dat haar vader wel een uitzonderlijk grote krijgskunstenaar was, maar niet over bovenmenselijke krachten beschikte. Volgens Sun ligt de sleutel van het succes in een volgehouden, correcte training.

De eerste krijgskunst van Sun Lu Tang

De eerste krijgskunst die Sun Lu Tang beoefende was een externe stijl. Hij leerde Shaolin Hong Quan van een zekere Wu, die twee jaar in de Shaolin tempel gestudeerd had. Hij leerde ook Qing Gong van deze leraar. Sun had veel talent en zijn leraar kende zijn zaak. Sun legde hiermee de basis voor zijn latere studies van de interne krijgskunsten.

Sun Lu Tang en Xingyi Quan

Sun Lu Tang ontmoette zijn eerste Xingyi Quan leraar via vrienden van zijn oom. Chang, een geleerde vriend van zijn oom, was erg onder de indruk van de kalligrafie van Sun en daarom mocht hij op gelijk welk moment langskomen om meer over kalligrafie te leren. Wanneer hij vrij was ging Sun er ook heen om krijgskunst te beoefenen. Tijdens één van deze trainingen ontmoette hij Li Kuei Yuan. Li vond dat Sun intelligent en oprecht was en een goede basis in de krijgskunsten had. Hij stelde Sun voor hem Xingyi Quan te leren, een krijgskunst die hijzelf geleerd had van de bekende Kuo Yun Shen.

Sun studeerde hard en had vlug alles wat Li hem kon bijbrengen geassimileerd. Om Sun verder te helpen, zorgde Li voor een aanbeveling bij zijn eigen meester, Kuo Yun Shen, en hij ging mee met Sun om samen met hem bij Kuo te studeren. Kuo was zeer onder de indruk van wat Sun tot dan geleerd had en hij leerde hem vele nieuwe zaken. Sun was zo bedreven in Xingyi dat hij de bijnaam levendige aap kreeg.

Kuo gaf Sun zware trainingen en hij leerde hem alles wat hijzelf kende. Na acht jaar was de opleiding van Sun af en schonk Kuo hem het Xingyi handboek dat hij van zijn eigen meester Li Neng Jan had ontvangen. Kuo gaf Sun de raad Bagua te gaan studeren bij zijn vriend Cheng T'ing Hua om zo een beter krijgskunstenaar te worden.

Sun Lu Tang en Bagua Zhang

Sun Lu Tang ging studeren bij de grote Bagua Zhang meester Cheng T'ing Hua (?-1900). Cheng was één van de beste leerlingen van de stichter van het Bagua Zhang systeem, Dong Hai Chuan.

Bij een eerste ontmoeting won Chen op overtuigende wijze een kamp tegen Sun en deze was daardoor sterk onder de indruk van het Bagua systeem. Hij oefende veel en uiteindelijk nam hij al wat Cheng hem kon leren in zich op. Het was bij Chen dat Sun zijn legendarisch snelle voetenwerk aanleerde.

Sun begon vrij laat aan zijn studie van het Bagua, hij was reeds 30 jaar oud, maar zijn doorzettingsvermogen en zijn harde training zorgden ervoor dat hij toch een hoog peil bereikte. Hij bleef 3 jaar bij Cheng. Na deze drie jaar was zijn opleiding afgelopen en Cheng zei hem dat hij om meer te leren de wereld moest intrekken om zichzelf op de proef te stellen. Het was ook Cheng die zijn naam veranderde van het oorspronkelijke Fu Quan naar Lu Tang. De rest van zijn leven was Sun vooral gekend als Sun Lu Tang en minder als Sun Fu Quan. De Bagua van Sun kwam van de Cheng lijn en bevatte in essentie dezelfde kenmerken, maar Sun's uitzonderlijk snelle voetenwerk maakte van zijn Bagua iets wonderlijks.

Sun Lu Tang leert taijiquan

Sun Lu Tang was reeds een bedreven en redelijk bekend krijgskunstenaar wanneer hij taijiquan begon te leren. Hao Wei Chen was naar Beijing gekomen om er vrienden te ontmoeten. Omdat hij niet bekend was in de stad liep de ontmoeting mis en moest hij een kamer nemen in een herberg. Hij werd ziek, wat in die dagen vaak gebeurde met reizigers in vreemde streken. Sun Lu Tang had dit vernomen en ging hem opzoeken. Hao Wei Chen had op dat ogenblik reeds een hele reputatie als krijgskunstenaar en Sun had de gewoonte om gereputeerde krijgskunstenaars op te zoeken om kennis te maken en kennis uit te wisselen. Sun kende wel de reputatie van Hao, maar wist niet dat zijn kunst taijiquan was. Wanneer hij hem ziek in bed aantrof, zorgde hij voor hem en hij haalde er zelfs een dokter bij.

Toen Hao hersteld was van zijn ziekte was hij Sun zeer dankbaar omdat hij op hem gepast had. Het was zeker niet zo aangenaam ziek te vallen, helemaal allen in een grote stad vol vreemden. Hao leerde Sun taijiquan uit dankbaarheid, meer bepaald Wu Yu Xiang stijl. Hao zelf had nog gestudeerd bij de neef van Wu Yu Xiang, Li I Yu en hij was zelf ook afkomstig uit Yong Nian, waar Yang Lu Chan, Wu Yu Xiang en Li I Yu gewoond hadden.

Sun was reeds zeer bedreven in de interne krijgskunst en nadat hij van Hao taijiquan geleerd had was hij een meester in de drie interne krijgskunsten.

Sun Lu Tang ontwikkelt zijn eigen stijl

Sun Lu Tang had drie interne stijlen geleerd en was bedreven in alle drie. Hij bleef ze verder bestuderen en onderzocht de theorieën waarop ze gebaseerd waren, verfijnde ze en verbeterde voortdurend zijn krijgskunst. Later zou Sun wat hij geleerd had, zijn eigen ervaringen en methodes, kristalliseren in een eigen taijiquan stijl. Dat hij uiteindelijk koos voor taijiquan als het beste middel om zijn kunst uit te drukken is zeer betekenisvol. Er wordt gezegd dat hij het snelle voetenwerk van Bagua combineerde met technieken van de benen en het middel van Xingyi en de zachtheid van Wu Yu Xiang's taijiquan, zoals deze door de familie Hao werd onderwezen. Wanneer we naar de vorm kijken zien we dat vele karakteristieken van de Hao-vorm bewaard blijven, zoals ook de volgorde van de posities. De posities zelf zijn grotendeels dezelfde gebleven, met inbegrip van de toepassingen, als in de Wu Yu Xiang stijl. De stappen zijn wel duidelijk kleiner en dynamischer. De handtechnieken verschillen slechts een beetje van het origineel en een paar Xingyi kenmerken zijn evident aanwezig.

In de latere jaren van zijn leven gaf Sun liever lessen taijiquan dan Xingyi of Bagua. Hij kon zijn taijiquan ook perfect toepassen, net zoals bij zijn Bagua of Xingyi, zodat hij ook als een taijiquan meester werd beschouwd.

Sun was geen egoïst en hij schreef verschillende boeken over zijn krijgskunst om zijn kennis en inzichten te delen met andere krijgskunstenaars. Deze boeken blijven ook vandaag belangrijke referentiewerken. Deze werken bevatten ook foto’s van de vormen van Sun in de drie krijgskunsten.

Sun taijiquan vandaag

Via zijn dochter, Sun Jian Yun, hebben beoefenaars van de Sun stijl directe toegang tot de kennis van Sun Lu Tang. De populariteit van de Sun stijl neemt nog toe en de stijl verspreidt zich naar alle uithoeken van de wereld. De taijiquan gemeenschap ziet Sun stijl als een authentieke uitdrukking van de interne krijgskunsten en als één van de belangrijkste stijlen van deze kunst. De geest van Sun Lu Tang schenkt ook vandaag nog gezondheid, morele waarden en krijgskunst vaardigheden aan de beoefenaars van deze stijl.

 

Peter Lim Tian Tek - Part 7 - The Development Of Sun Style taijiquan