juni 2010

Verhandeling over Taijiquan

Toegeschreven aan Wang Zhong Yue

Vertaling en bewerking: Marc Heyvaert - Studiecentrum voor Tai JiTaiji (het grote uiterste) werd geboren uit Wuji (zonder uitersten) en is de moeder van Yin en Yang. Is er beweging dan gaat zij uiteen, bij rust komt zij samen.

Niet-actie is wuji, actie is taiji. Wanneer qi in de ruimte beweegt wordt taiji geboren en ontstaat er yin en yang. Deze regels geven de essentie weer van de Daoïstische kosmologie en filosofie. Het beeld dat geschetst wordt is er een van een dynamisch systeem, onderhevig aan veranderingen die opgewekt worden door externe factoren.

Pagina's