Taijijian 42-vorm

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Uitvoering door Feng Hongkun

Oorsprong

Na het creëren van de competitievorm voor taijiquan in 1989 werd onder impuls van het Chinese Onderzoeksinstituut voor Krijgskunsten door een comité van experts ook een competitievorm voor het rechte zwaard (jian) samengesteld. Deze routine met 42 posities was in 1991 klaar en is gebaseerd op de beste elementen van de zwaardvormen van alle taijistijlen en bevat ook technieken van de Wudang zwaardvorm. De hele set bevat 22 verschillende zwaardtechnieken, 10 verschillende stappen, 3 momenten waarop kracht op een explosieve manier wordt geuit en heel wat subtiel voetenwerk. Alhoewel deze taijijianvorm in alle opzichten voldoet aan de vereisten voor een competitievorm is hij ook zeer evenwichtig opgebouwd en blijft hij ook toegankelijk voor elke beoefenaar. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat deze taijijianvorm in China wijd verspreid is en door heel veel mensen, op verschillende niveaus, wordt beoefend.

 

 

 Lijst van posities

Positie Naam Chinese naam Pinyin transcriptie
eerste sectie    
1 Openen 起势 qi3 shi4
2 Met de voeten samen aanwijzen 并步点剑        bìng bù diǎn jiàn
3 Boogstap en schuin snijden 弓步斜削         gōng bù xié xuē
4 De knie opheffen en hakken 提膝劈剑 tí xī pī jiàn
5 Linker boogstap en afblokken 左弓步拦      zuǒ gōng bù lán
6 Lege stap links en het zwaard tillen 左虚步撩 zuǒ xū bù liáo
7 Boogstap rechts en het zwaard tillen 右弓步撩 yòu gōng bù liáo
8 De knie opheffen en met beide handen het zwaard aanbieden 提膝捧剑  tí xī pěng jiàn 
9 Trap met de hiel en steek naar voor 蹬脚前刺 dèng jiǎo qián cì
10 Spring en steek met het zwaard plat 跳步平刺 tiào bù píng cì
11 Draai rond en steek naar beneden 转身下刺 zhuǎn shēn xià cì
tweede sectie    
12 Boogstap en horizontaal snijden 弓步平斩 gōng bù píng zhǎn
13 Boogstap en het zwaard uitslaan 弓步崩剑 gōng bù bēng jiàn
14 Schuin uitstappen en het zwaard naar beneden duwen 歇步压剑 xiē bù yā jiàn
15 Opstappen en het zwaard ronddraaien 进步绞剑 jìn bù jiǎo jiàn
16 De knie opheffen en naar boven steken 提膝上刺 tí xī shàng cì
17 Lege stap en naar beneden afsnijden 虚步下截 xū bù xià jié
18 Rechts en links het zwaard plat terugtrekken 右左平带 yòu zuǒ píng dài
19 Boogstap en hakken 弓步劈剑 gōng bù pī jiàn
20 Ding positie en het zwaard vasthouden 丁步托剑 dīng bù tuō jiàn
21 Schop met de voet en achteraan met het zwaard aanwijzen 分脚后点 fēn jiǎo hòu diǎn
derde sectie    
22 Lage positie en met het zwaard doorboren 仆步穿剑 pū bù chuān jiàn
23 Trap met de hiel en het zwaard omhoog houden 蹬脚架剑 dèng jiǎo jià jiàn
24 De knie ophoog heffen en met het zwaard aanwijzen 提膝点剑 tí xī diǎn jiàn
25 Lage positie en horizontaal vegen 仆步横扫 pū bù héng sǎo
26 Boogstap en naar beneden afsnijden 弓步下截 gōng bù xià jié
27 Boogstap en naar beneden steken 弓步下刺 gōng bù xià cì
28 Rechts en links met de wolken spelen 右左云抹 yòu zuǒ yún mǒ
29 Rechter boogstap en hakken 右弓步劈 yòu gōng bù pī
30 Achterom het zwaard opheffen en met het been ondersteunen 后举腿ǐ架剑 hòu jǔ tuǐ jià jiàn
31 Ding positie en met het zwaard aanwijzen 丁步点剑 dīng bù diǎn jiàn
32 Ruiterstand en met het zwaard duwen 马步推剑 mǎ bù tuī jiàn
vierde sectie    
33 Op één been staan en het zwaard omhoog tillen 独立上托 dú lì shàng tuō
34 Haken met het zwaard, opstappen en aanwijzen 挂剑前点 guà jiàn qián diǎn
35 Zittende stap en het zwaard opslaan 歇步崩剑 xiē bù bēng jiàn
36 Boogstap en achterwaarts steken 弓步反刺 gōng bù fǎn cì
37 Ronddraaien en naar beneden steken 转身下刺 zhuǎn shēn xià cì
38 Knie en zwaard omhoog tillen 提膝提剑 tí xī tí jiàn
39 Stappen en met het zwaard doorboren 行步穿剑 xíng bù chuān jiàn
40 Met het been zwaaien, het zwaard vast houden 摆腿ǐ架剑 bǎi tuǐ jià jiàn
41 Boogstap en recht vooruit steken 弓步直刺 gōng bù zhí cì
42 Afsluiten 收势 shōu shì

 

Rugaanzicht (uitvoering door Feng Hongkun)