Yangstijl taijijian 32-vorm

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Vooraanzicht - uitgevoerd door een nog jonge Chen Sitan

Oorsprong

Deze vorm is gebaseerd op de traditionele Yangstijl maar de complexe bewegingen werden eruit gehaald of vereenvoudigd om onderricht aan groepen mogelijk te maken. De vorm werd opgebouwd rond 13 basistechnieken van het rechte zwaard en is een perfecte inleiding op de Chinese zwaardkunst. Met deze vorm als basis kan je gemakkelijk andere routines en stijlen aanleren.

De eerste publicatie over deze routine kwam er in 1957 onder de vorm van een poster met tekeningen. Deze poster werd uitgegeven door de Chinese Commissie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport onder de leiding van Li Tianji, de oom van Li Deyin. Later verscheen er ook een boek dat in het totaal op meer dan een miljoen exemplaren werd uitgegeven.

Technisch

De 32-vorm is een vereenvoudigde vorm en dus zeer geschikt voor beginners. Maar dit wil niet zeggen dat het ook een gemakkelijke vorm is. Het rechte zwaard of jian is een edel wapen dat met respect voor de traditie moet benaderd worden. Het evolueerde van een relatief kort bronzen wapen dat gebruikt werd als steekwapen op het slagveld tot het meer klassieke rechte zwaard dat wij vandaag kennen. De jian werd niet altijd gebruikt om te vechten, vaak stond het gewoon symbool voor de macht van de persoon die dit wapen droeg. Meesterschap van het wapen kon je bewijzen door de perfecte uitvoering van de oefenvormen die ervoor gecreëerd werden en in het duel natuurlijk. Duelleren was ook in China een nobele kunst, niet altijd gericht op het doden van de tegenstander, maar eerder op het uitschakelen ervan, zonder al teveel gezichtsverlies. Subtiele snij technieken, korte steken naar de voorarm of het been, pareren, gebruik maken van de zwakte van je tegenstander om zijn aanval tegen zichzelf te keren; deze en vele andere technieken zitten allemaal in deze zwaardvorm vervat.

Er zijn vele technieken voor het rechte zwaard, waarschijnlijk zo'n vijftigtal verschillende. In deze 32-vorm worden 13 belangrijke technieken naar voor geschoven. Dit zijn ze:

Nr. Chinese naam Pinyin Vertaling Komt voor in positie
1 dian3 met de punt aanwijzen 1, 24
2 ci4 steken 2, 8, 10, 14, 22, 29, 32
3 sao3 vegen 3
4 dai4 al snijdend het zwaard terugtrekken 4, 5, 11, 12
5 pi1 hakken 6, 23, 26, 26A, 27
6 chou1 terugtrekken 7, 17, 30
7 liao1 naar boven snijden 15, 16
8 lan2 (af)blokken 19, 20, 21
9 gua4 haken 26
10 jie2 onderscheppen 9
11 tuo1 omhoog tillen, ondersteunen 25
12 ji1 kort aanslaan (een snijdende beweging vanuit de pols) (6), (16), 28
13 mo3 smeren 31

Naam van de posities

Voor de 24-vorm hield de Chinese Commissie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport zich nog aan de traditionele namen maar voor de 32-vorm taijijian deden ze dat niet. De traditionele namen hebben vaak een cultureel-historische oorsprong en meestal ook een diepe esoterische betekenis. Men wilde daar vanaf, niet zozeer omdat men met dat verleden wou breken, maar vooral omdat de oude namen niet praktisch waren. De Chinezen uit 1957 wisten ook niet goed meer waar al die oude termen voor stonden en de technieken die de commissie voor het voetlicht wou brengen kwamen meestal niet voor in die oudere benaming. Dus koos men voor het nieuwe, voor duidelijke, moderne, praktische namen die meteen aangaven wat de techniek was die men in de ene of andere positie moest gebruiken. We kunnen daar tegen of voor zijn, zelf heb ik geen uitgesproken mening hierover, ik lijst hier gewoon de oude én de nieuwe namen op. In mijn lessen verwijs ik ook wel graag naar de nieuwe namen, omwille van de duidelijkheid.

Lijst van de posities 

Voor elke positie vind je op de eerste regel de nieuwe benaming en op de tweede regel de oude, traditionele naam.

Positie Naam Chinese naam Pinyin
Eerste sectie  
begin Openen 起势 qi3 shi4
  Drie ringen rond de maan 三环套月 san1 huan2 tao4 yue4
1 Met de voeten samen aanwijzen 并步点剑 bing4 bu4 dian3 jian4
  De libel raakt het water aan 蜻蜓点水 qing1 ting2 dian3 shui3
2 Sta op één been en steek 独立反刺 du2 li4 fan3 ci4
  De Grote Beer positie 大魁星式 da4 kui2 xing1 shi4
3 Aanvallend vegen 扑步横扫 pu1 bu4 heng2 sao3
  De zwaluw in scheervlucht 燕子抄水 yan4zi chao1 shui3
4 Naar rechts het zwaard terugtrekken 向右平带 xiang4 you4 ping2 dai4
  Blokkeer en veeg naar rechts 右拦扫 you4 lan2 sao3
5 Naar links het zwaard terugtrekken 向左平带 xiang4 zuo3 ping2 dai4
  Blokkeer en veeg naar links 左拦扫 zuo3 lan2 sao3
6 Sta op één been en hak 独立抡劈 du2 li4 lun1 pi1
  Onderzoek de zeebodem 探海势 tan4 hai3 shi4
7 Terugstappen en het zwaard terugtrekken 退步回抽 tui4 bu4 hui2 chou1
  Omhels en bescherm de maan 怀中抱月 huai2 zhong1 bao4 yue4
8 Sta op één been en steek naar boven 独立上刺 du2 li4 shang4 ci4
  De vogels vliegen het bos in voor de nacht 宿鸟投林 su4 niao3 tou2 lin2
Tweede sectie  
9 Lege stap en onderscheppen en naar beneden afleiden 虚步下截 xu1 bu4 xia4 jie2
  De zwarte draak zwaait met zijn staart 乌龙摆尾 wu1 long2 bai3 wei3
10 Boogstap en steken 左弓步刺 gong1 bu4 ci4 jian4
  De azuurblauwe draak rijst op uit het water 青龙出水 qing1 long2 chu1 shui3
11 Draaien en het zwaard terugtrekken 转身斜带 zhuan3 shen1 xie2 dai4
  De wind rolt de lotusbladeren op 风卷荷叶 feng1 juan3 he2 ye4
12 Achteruitstappen en het zwaard terugtrekken 缩身斜带 suo1 shen1 xie2 dai4
  De Leeuw schudt met zijn hoofd 狮子摇头 shi1zi yao2 tou2
13 De knie opheffen en het zwaard met beide handen aanbieden 提膝捧剑 ti2 xi1 peng3 jian4
  De tijger houdt zijn hoofd vast 虎抱头 hu3 bao4 tou2
14 Springen en horizontaal steken 跳步平刺 tiao4 bu4 ping2 ci4
  Het wilde paard springt over de bergrivier 野马跳涧 ye3 ma3 tiao4 jian4
15 Lege stap links en het zwaard tillen 左虚步撩 zuo3 xu1 bu4 liao1
  De Kleine Beer positie 小魁星式 xiao3 kui2 xing1 shi4
16 Boogstap rechts en het zwaard tillen 右弓步撩 you4 gong1 bu4 liao1
  De maan van de bodem van de zee opvissen 海底捞月 hai3 di3 lao1 yue4
Derde sectie  
17 Het lichaam draaien en het zwaard uittrekken 转身回抽 zhuan3 shen1 hui1 chou1
  Schiet naar de wilde gans positie 射雁式 she4 yan4 shi4
  De neushoorn aanschouwt de maan 犀牛望月 xi1 niu2 wang4 yue4
18 Met de voeten samen horizontaal steken 并步平刺 bing4 bu4 ping2 ci4
  De witte aap biedt vruchten aan 白猿献果 bai2 yuan2 xian4 guo3
19 Boogstap links en blokkeren 左弓步拦 zuo3 gong1 bu4 lan2
  In de wind het stof wegvegen 迎风掸尘 ying2 feng1 dan3 chen2
20 Boogstap rechts en blokkeren 右弓步拦 you4 gong1 bu4 lan2
  In de wind het stof wegvegen  迎风掸尘 ying2 feng1 dan3 chen2
21 Boogstap links en blokkeren 左弓步拦 zuo3 gong1 bu4 lan2
  In de wind het stof wegvegen  迎风掸尘 ying2 feng1 dan3 chen2
22 Stap vooruit en steek achteruit 进步反刺 jin4 bu4 fan3 ci4
  De stroom volgen en de boot afduwen 顺水推舟 shun4 shui3 tui1 zhou1
23 Draai je om en hak 反身回劈 fan3 shen1 hui2 pi1
  De komeet schiet voorbij de maan 流星赶月 liu2 xing1 gan3 yue4
24 Lege stap en aanwijzen 虚步点剑 xu1 bu4 dian3 jian4
  Het hemelse paard galoppeert door de lucht 天马行空 tian1 ma3 xing2 kong1
Vierde sectie  
 25 Op een been staan, zwaard horizontaal 独立平托 du2 li4 ping2 tuo1
  Het gordijn omhoog tillen 挑帘式 tiao1 lian2 shi4
 26 Boogstap, haken en hakken 弓步挂劈 gong1 bu4 gua4 pi1
  Links met het zwaard een cirkel maken 左车轮剑 zuo3 che1 lun2 jian4
 27 Lege stap met een grote zwaai hakken 虚步抡劈 xu1 bu4 lun1 pi1
  Rechts met het zwaard een cirkel maken  右车轮剑 you4 che1 lun2 jian
28 Stap terug een val aan 撤步反击 che4 bu4 fan3 ji1
  De grote vogel Peng spreidt zijn vleugels 大鹏展翅 da4 peng2 zhan3 chi4
29 Stap vooruit en steek 进步平刺 jin4 bu4 ping2 ci4
  De wesp vliegt zijn nest binnen 黄蜂入洞 huang2 feng1 ru4 dong4
30 Voet bijtrekken en het zwaard terugtrekken 丁步回抽 ding1 bu4 hui1 chou1
  Omhels en bescherm de maan 怀中抱月 huai2 zhong1 bao4 yue4
31 Draai rond en snijd horizontaal 旋转平抹 xuan2 juan3 ping1 mo3
  De wind veegt de pruimenbloesems weg 风扫梅花 feng1 sao3 mei2 hua1
32 Stap vooruit en steek 弓步直刺 gong1 bu4 zhi2 ci4
  De kompasnaald 指南针 zhi3 nan2 zhen1
Einde Afsluiten 收势 shou1 shi4

 

Rugaanzicht - eveneens uitgevoerd door Chen Sitan