Belangrijke aandachtspunten bij de studie van taijiquan

Zheng Man Qing (pinyin schrijfwijze van de naam Cheng Man Ch'ing) speelde een belangrijke rol in de verspreiding van taijiquan in het Westen. Zheng leerde taiji van Yang Chenfu tussen 1926 en 1935. Daarna ontwikkelde hij een verkorte vorm, bestaande uit 37 posities. Na de overwinning van de communisten op de nationalisten week hij uit naar Taiwan en in 1964 emigreerde hij naar New York. Daar onderwees hij taijiquan, ook aan westerlingen.

Gedachten van Yang Zhenduo

Yang Zhenduo is de jongste zoon van Yang Chengfu. Hij heeft zijn beroemde vader enkel gekend toen hij nog een kleine jongen was en hij leerde taijiquan vooral van zijn oudere broers en zussen. Toch wordt hij gezien als een van de dragers van de oorspronkelijke Yangstijl traditie. Hij was ook de leraar van zijn kleinzoon Yang Jun die naar de Verenigde Staten emigreerde en er nu les geeft in Seattle.

Yang Zhenduo schreef zelf een boek over taijiquan waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan de taijiquan theorie. Dit boek werd nog niet volledig naar het Engels vertaald, enkel een paar fragmenten. We geven hier een paar van zijn ideeën weer.

Tien aandachtspunten bij het beoefenen van taijiquan

De moderne Yangstijl is gebaseerd op de vorm van Yang Chengfu de kleinzoon van Yang Luchang. Yang Chengfu was niet literair aangelegd, maar hij gaf bepaalde leerlingen de opdracht zijn mondeling onderricht neer te schrijven en te verspreiden. Zo kwamen ook de bekende 10 aandachtspunten tot ons.

Door een aantal belangrijke punten waarop je als beoefenaar moet op letten naar voor te schuiven maakte Yang Chengfu de principes van taijiquan toegankelijk voor iedereen. In een eerst boek had hij het nog over 14 punten, maar later werden deze herleid tot 10.

Verhandeling over Taijiquan

Toegeschreven aan Wang Zhong Yue

Vertaling en bewerking: Marc Heyvaert - Studiecentrum voor Tai JiTaiji (het grote uiterste) werd geboren uit Wuji (zonder uitersten) en is de moeder van Yin en Yang. Is er beweging dan gaat zij uiteen, bij rust komt zij samen.

Niet-actie is wuji, actie is taiji. Wanneer qi in de ruimte beweegt wordt taiji geboren en ontstaat er yin en yang. Deze regels geven de essentie weer van de Daoïstische kosmologie en filosofie. Het beeld dat geschetst wordt is er een van een dynamisch systeem, onderhevig aan veranderingen die opgewekt worden door externe factoren.

Essay over Taijiquan (Taijiquan Jing)

Eenmaal in beweging ben je licht in lichaam en geest. Alles moet met elkaar verbonden zijn.

Alles moet één zijn, alle delen van je lichaam en je geest bewegen samen als één geheel, met perfecte coördinatie en synchronisatie. Taijiquan gaat niet over het bewegen van één arm of één been. Wanneer iets beweegt, beweegt alles. Bij het lopen van de vorm gebruik je geen brute kracht, maak je geen bruuske bewegingen. Alles is soepel en licht en je streeft naar één continue stroom van qi.

De kernteksten

Bij Taijiquan is de mondelinge overlevering steeds zeer belangrijk geweest. Het weinige dat in de 18e en 19e eeuw aan papier werd toevertrouwd bestond vaak uit teksten in liedvorm, cryptisch en met zeer geconcentreerde inhoud. Vanuit de orale traditie is dit te begrijpen. Deze teksten dienden enkel als geheugensteun en aanvulling op wat de meester onderwees. Daarnaast is het traditionele klassieke Chinees een vrij compacte taal, waar verwijzingen naar klassieke teksten, e.d. bepalend kunnen zijn voor de inhoud.

De ontwikkeling van de Sun stijl

Sun stijl taijiquan werd ontwikkeld door de bekende krijgskunstenaar Sun Lu Tang (1861-1932), ook gekend onder de naam Sun Fu Quan. Het bevat de essentie van zijn ervaring en kennis als krijgskunstexpert. Sun kende ook Bagua (Pa Kua) en Xingyi (Hsing-I) waarvan hij de technieken leerde bij beroemde meesters. Hij was reeds zeer bedreven in deze krijgskunsten toen hij taijiquan begon te leren. Op het einde van zijn leven onderwees hij enkel nog taijiquan, de krijgskunst die zijn voorkeur wegdroeg.

De ontwikkeling van de Wu Yu Xiang stijl

De stichter van deze stijl was Wu Yu Xiang (1812-1880) net als de stichter van de Yang Stijl, Yang Lu Chan, afkomstig uit Yong Nian. Wu Yu Xiang had twee broers, Wu Deng Qing (1800-1884) en Wu Ru Qing, die allebei een officiële functie bekleden onder het Qing regime. Wu Deng Qing was de magistraat van de regio Wu Yang in de provincie Henan, en Wu Ru Qing was er secretaris in de afdeling strafzaken tijdens het beheer van zijn broer. De drie broers hadden zeer grote interesse voor de krijgskunsten. Van hun vader kregen zij een goede basis mee in Shaolin Hong Boksen.

De ontwikkeling van de Yang stijl

Taijiquan werd een opgemerkte krijgskunst, dankzij de bekwaamheid en de lessen van de stichter van de Yang stijl, Yang Lu Chan. Het komt grotendeels door de inspanningen van drie generaties van de Yang familie dat vandaag zoveel mensen, verspreid over de gehele wereld taijiquan beoefenen. The Yang stijl ligt ook aan de oorsprong van drie andere belangrijke stijlen. De taiji-gemeenschap is werkelijk veel verschuldigd aan de Yangs.

Pagina's