De ontwikkeling van de Chen stijl

De Kanonslag Stijl van de Chen Familie (Pao chui)

De Chen familie assimileerde alle stijlen die ze beoefenden en creëerden hun eigen versie van de belangrijkste van één ervan, de Kanonslag Stijl, die zelf werd afgeleid van de oorspronkelijke Shaolin Kanon Vuist. Sung Tai Zhu Chang Chuan was er ook een belangrijke component van en er waren ook elementen van Shaolin Rode Vuist in opgenomen. Het resultaat was vijf routines van de Chen Familie Kanonslag Stijl en één routine Kort Slaan (duan da). Het instructielied vermeldt dat de stijl 108 posities kent. Er is veel verwarring rond de inhoud van dit lied, maar nader onderzoek leidt ons tot de conclusie dat de correcte titel moet zijn: Volledige Instructie over Kanon Vuist en we vinden dit alleen in het latere Liang Yi Tang Ben handboek. Wanneer het Wen Xiu Tang Ben handboek over de Chen familiestijl werd geschreven, werd reeds opgemerkt dat de tweede en derde routine verloren zijn. 

De krijgskunst die in het Chen dorp werd beoefend

De band met Sung Tai Zhu Quan

Tang Hao was de eerste auteur die verkondigde dat Chen Wang Ting taijiquan ontwierp door 29 van de 32 posities van Generaal Qi Ji Guang te verwerken in een eigen stijl. We hebben in het vorige hoofdstuk al vastgesteld dat Gu verkeerd was in zijn theorie over de oorsprong van taijiquan. In dit deel zullen we zien hoe de 32 posities van Generaal Qi wel degelijk aan de basis kunnen liggen van de Chen stijl.

Biografie van Zhang Guangde

Daoyin (spreek uit: tao-yin) is een oude Chinese naam voor allerlei oefeningen die goed zijn voor de gezondheid en het algemeen of zelfs kunnen helpen bij de genezing van bepaalde ziektes. Daoyin is een synoniem voor qigong. Professor Zhang Guangde ontwikkelde een eigen systeem van daoyin oefeningen die gebaseerd zijn op taijiquan en op inzichten in de traditionele Chinese geneeskunde.

Pagina's