Chinese karakters: hart

Hart in het Chinees is 心 (xīn in het pinyin, het semi-fonetisch systeem waarmee je ook Chinees kan schrijven).  Je spreekt het uit als het engelse sin maar wel in de eerste toon, dus met een aangehouden, iets langere i-klank op dezelfde toonhoogte. In een later artikel zal ik  ingaan op de manier waarop Chinees wordt uitgesproken maar onthoud alvast dat x in het pinyin als s wordt uitgesproken.

Dit karakter voor hart evolueerde van een pictogram dat een hart voorstelde tot een meer abstracte vorm van slechts vier penseelstreken. De betekenis is ook iets ruimer dan in het Nederlands. In het woordenboek staan opgelijst: hart, geest, emotie, gedachten, intelligentie, ziel, intentie, centrum, kern, midden.

Pagina's